Kraniosakrální osteopatie (terapie)

Kraniosakrální terapie (z angl. CranioSacral Therapy, zkratka CST) je jemná manuální metoda testování a harmonizace celého těla. Její název je určen podle názvu systému, se kterým pracuje, a tím je kraniosakrální systém, který zahrnuje mozek, míchu a veškeré související struktury v těle. Technika uvolňuje blokády uložené v tkáních, rozvolňuje klouby a lebeční švy, regeneruje naše vnitřní orgány a ve své podstatě podporuje zdraví na všech úrovních – fyzické, psychické i energetické.

CST regeneruje, harmonizuje, posiluje imunitu a vitalitu organismu. Vede nás k sobě, k naší vnitřní moudrosti a nalezení rovnováhy v životě.

Dotekem na určitých místech klientova těla se terapeut ladí na rytmický pohyb, který je zde přítomný. Tento pohyb se nazývá kraniosakrální impulz a jde o pulzaci mozkomíšního moku uvnitř membrán, které obalují CNS (mozek a míchu) uvnitř lebky a páteřního kanálu.


Základy této metody položil americký osteopatický lékař Dr. Andrew Taylor Stills (1828 – 1917). Dr. Stills studoval především systém kostry a jeho změny při různých nemocech. Odtud pochází název osteopatie.

Dr. Wiliem Garner Sutherland (1873 – 1954), žák Dr. Stilla je považován za zakladatele kraniální osteopatie. Byl prvním člověkem, který popsal rytmické změny tvarů kostí a lebky (krania). Sílu, která pohyb iniciuje nazval primární respirací -  Dechem života. Každá buňka následuje tento nepatrný pravidelný pohyb, který má svůj vlastní rytmus, nezávislý na dechu a tepu srdce. 
Dr. Sutherland vypracoval logický strukturovaný biomechanický koncept a brzy zjistil, že mikropohyby lebky se dají experimentálně napodobit a je možné je cítit rukama.

Více metodu rozvinul americký chirurg John E. Upledger, jenž jí dal název kraniosakrální terapie (CST). Tento systém doplnil teorií funkce kraniosakrálního systému. V roce 1970 si všiml během operace krku podivného rytmu na míšní membráně. Zaznamenal, že tento rytmus je odlišný od dechového a srdečního rytmu. Žádný z jeho kolegů mu nedokázal vysvětlit, jaký rytmus během operace vlastně pozoroval. O dva roky později Dr. Upledger navštívil seminář, zaměřený na výklad Sutherlandových myšlennek a učení některým jeho technikám. Na základě výzkumu a vlastních zkušeností tuto metodu významně zdokonalil. Během dvaceti let své klinické praxe začal publikovat učebnice CS terapie.

O rozvoj metody od biomechanického přístupu (mechanické vnímání a manuální ovlivňování životních pochodů v těle – kraniosakrální osteopatie, terapie) směrem k biodynamickému přístupu (holistické vnímání celistvosti člověka bez použití mechanických zásahů – kraniosakrální biodynamika) se zasloužili F. Sills, M. J. Shea, M. Kern,  B. T. Gemin a Ch. Ridley

Kraniosakrální terapie nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu. 


image
image

CST pomáhá při:

  • potížích psychosomatického původu,
  • bolestech pohybového ústrojí, zad, páteře a kloubů,
  • stresu, chronické únavě, poruchách spánku,
  • bolestech hlavy a migrénách,
  • potížích s čelistním kloubem, dutinami, zrakem, sluchem a čichem,
  • během těhotenství jako podpora a příprava na porod,
  • poporodní integrace matky, dítěte i otce, KISS syndrom,
  • depresích a úzkostech, při emočně náročných obdobích,
  • regenerace organismu po  úrazu nebo nemoci,
  • uvolnění čelistí, patra i zubů,
  • poruchy učení a soustředění,
  • potížích spojených s nervovým systémem.
  • CST prohlubuje uvědomování si sebe sama, uvolňuje a integruje mysl, tělo i duši.

   Kontraindikace
   • podezření na krvácení do mozku,
   • aneurysma (cévní výduť),
   • brzy po operacích (úrazech) páteře a hlavy.

Průběh ošetření

Nejprve si popovídáme o tom, jak se Vám daří, co Vás přivádí a poté se můžete uložit v pohodlném oblečení na masérské lehátko. K tomu, aby proces ideálně probíhal je potřeba zklidnění, usazení. Úkolem terapeuta je vytvářet bezpečné neutrální prostředí, neutrální kontakt s klientem, a provést klienta až k jeho vlastnímu klidu. Terapeut k tomu používá jemný kontakt rukou na těle, pod tělem a také na hlavě klienta. Během ošetření s klientem komunikuje a pomáhá uvést celý systém do rovnováhy.image

Kraniosakrální terapie je díky své jemnosti vhodná pro všechny věkové kategorie